Porady

Fundamenty

Fundament to  element konstrukcyjny, którego zadaniem jest przenoszenie obciążeń budynku na podłoże gruntowe. Domy jednorodzinne posadawiane są najczęściej na tradycyjnych fundamentach bezpośrednich. Przy  nieskomplikowanej konstrukcji budynku i dobrym podłożu gruntowym wykonuje się zazwyczaj fundamenty w formie ław żelbetowych lub betonowych zwieńczonych ścianami fundamentowymi. Taka konstrukcja występuję najczęściej w przypadku budownictwa jednorodzinnego.

Głębokość posadowienia wynosi od 0,8 m do 1,4 m poniżej poziomu terenu i zależy od strefy przemarzania gruntu, w której planowana inwestycja się znajduje. Jeżeli warunki gruntowe są dobre można zrezygnować z wykonywania podkładu pod ławy, w postaci 10 cm warstwy chudego betonu. Przy niekorzystnych warunkach gruntowych można wykonać fundament rodzaju monolitycznego. Ma on wtedy postać płyty żelbetowej i znajduje się pod powierzchnią całego budynku. Płyty fundamentowe mają zazwyczaj grubość 20 – 30 cm i są gęsto zbrojone.

W przypadku wykonywania indywidualnego projektu domu lub adaptacji projektu gotowego konieczne jest przeprowadzenie badań gruntu przez uprawnionego geologa. Pozwala to ustalić głębokość zalegania zwierciadła wód podziemnych oraz dostarcza informacji o jakości podłoża gruntowego. Jeżeli sytuacja gruntowa okaże się niekorzystna, jest to sygnał dla Inwestora o konieczności poniesienia dodatkowych nakładów na izolację przeciwwodną. Taka wiedza jest nieoceniona jeszcze przed wykonaniem projektu budynku, gdyż pozwala np. dostosować niektóre rozwiązania konstrukcyjne czy np. wykluczyć podpiwniczenie budynku.

Więcej porad

Spełnimy Twoje marzenie o domu!

Umów się na bezpłatną konsultację - zadzwoń lub zostaw swój numer telefonu - oddzwonimy:

Działamy na terenie całego kraju